Nová vinná karta


Nová vinná karta

N O V Á  V I N N Á  K A R T A

My už se nemůžeme dočkat jara, a tak jsme se rozhodli přenést vám jej do vinného lístku! Ponořili jsme se do světa vín s větším zaměřením na Itálii. Začali jsme spolupracovat s těmi nejlepšími dodavateli na místním trhu, kteří jsou odborníky na vína z Evropy, a máme tu čest spolupracovat např. s Vino Markuzzi, La Fattoria, Albarelo, Simple Wines, Petrem Hanušem a dalšími.

S příchodem jara jsme se rozhodli zaměřit na lehká a svěží vína. Rozšířili jsme vinný lístek o nové oblasti především severní Itálii, rakouské Wachau a francouzské Provence.

Nechte se unést naší širokou paletou vín, která dokonale doplní vaše jídlo a prohloubí gastronomickou zkušenost. Ať už jste milovníkem elegantních italských vín, nebo raději ochutnáte skvosty z rakouských vinic, na našem vinném lístku najdete to pravé pro vaše chuťové buňky.

Přijďte si užít skvělý čas u nás a nechte se unést vůní a chutí našich nových vín. Celou nabídku si můžete prohlédnout tady. Jsme si jisti, že s naším výběrem nebudete zklamáni!

Těšíme se na vaši návštěvu.

NEW WINE LIST

We can’t wait for spring, so we decided to bring it to your wine list! We’ve delved into the world of wine with a greater focus on Italy. We’ve started working with the best suppliers in the local market who are experts in wines from Europe, and we’ve had the pleasure of working with Vino Markuzzi, La Fattoria, Albarelo, Simple Wines, Peter Hanus, and more.

With the arrival of spring, we decided to focus on light and fresh wines. We have expanded our wine list with new regions, especially Northern Italy, Austrian Wachau, and French Provence.

Let yourself be carried away by our wide range of wines that perfectly complement your meal and deepen your gastronomic experience. Whether you love elegant Italian wines or prefer to taste the gems from Austrian vineyards, our wine list has something for your palate.

Come and enjoy a great time with us and let yourself be carried away by the aroma and taste of our new wines. You can see the full range here. We are sure you will not be disappointed with our selection!

We look forward to your visit.